BARE kandidater betyr at vi har rendyrket jobben med å finne kandidater til rekrutterere i Bergensregionen


Tilgang til utvalgte, relevante kandidater er den viktigste forutsetningen for en vellykket rekruttering