Forebyggende grep i kandiatbasen.no

Som en ansvarlig virksomhet, er vi opptatt av å beskytte våre kandidater, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet for øvrig mot spredningen av Koronaviruset
 

Vi opprettholder full drift men praktiserer bruk av hjemmekontor så langt det lar seg gjøre 

Gjennom videomøter og telefonmøter holder vi kontakt med jobbsøkere, kandidater og samarbeidspartnere på normal måte
 

Fysiske møter på vårt kontor gjøres etter avtale, men vi er da opptatt av å følge de til enhver tid styrende retningslinjer gitt av FHI.no