For bedrifter

  • Bedrifter formidler sitt behov for nyansettelser

  • Vi gir hurtig tilgang til relevante, utvalgte kandidater

kandidatbasen.no

For jobbsøkere

  • Jobbsøkere blir registrert og intervjuet.

  • Vi utarbeider en profil

  • Vi formidler kompetansen til aktuelle bedrifter

  • Jobbveiledning

ressursbasen.no

kandidatbasen.no en tjeneste levert av ressursbasen.no

Strandgaten 223, 5004 Bergen / kontakt@kandidatbasen.no / Tlf+47 53215999 / Org nr:920441556